Personel

Lembaga Pengarah

Visi Dan Misi

Program K-GAS (Siswazah)

KESDEC turut menawarkan kursus-kursus kemahiran bagi graduan-graduan menganggur yang dikenali sebagai K-GAS. Program ini juga adalah hasil kerjasama daripada pusat-pusat latihan di beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah percuma dan peserta akan diberikan elaun bulanan sebanyak RM500.00.

 

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Perak (PESDC)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Multimedia

6 Bulan

Tool & Die

6 Bulan

Percetakan

6 Bulan

Teknologi Plastik

6 Bulan

 

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Sembilan (NSSDC)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Computer Integrated Manufacturing System (CIMS)

6 Bulan

Industrial Control Process Technology

6 Bulan

 

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Industri Kedah (KISMEC)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Industri Automotif

12 Bulan

Asas Pengurusan Pelancongan

6 Bulan

Pengeluaran Reka Bentuk Industri Plastik

12 Bulan

Wireless dan Komunikasi Data

8 Bulan

Pengurusan dan Penyelenggaraan Elektrik

6 Bulan

 

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Johor (PUSPATRI)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Proses Pendokumentasian & Kawalan Teknologi

10 Bulan

 

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Pahang (PSDC)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Proses Pendokumentasian & Kawalan Teknologi

10 Bulan

Penyelenggaraan dan Operasi Pembuatan Automotif

11 Bulan

Kursus dan Latihan

Bagi belia dan beliawanis yang berminat untuk mengikuti kursus-kursus kemahiran yang dianjurkan oleh KESDEC, mereka perlu membuat pilihan kursus dan tempat yang bersesuaian dengan minat. Berikut adalah senarai kursus kemahiran dan Pusat Latihan di setiap negeri yang boleh diikuti oleh belia dan beliawanis Kelantan.

sat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Perak (PESDC

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Perak (PESDC)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

  • Juruteknik Industri pembuatan penyenggaraan (mekatronik)

12 Bulan

  • Juruteknik Elektronik Industri Peralatan

12 Bulan

  • Juruteknik Kenderaan Motor

12 Bulan

  • Juruteknik Pemesin Am & CNC

18 Bulan

  • Juruteknik teknologi Plastik

12 Bulan

  • Juruteknik Kimpalan

12 Bulan

  • Juruteknik Hawa Dingin & Sejuk Beku

12 Bulan

  • Juruteknik Percetakan

12 Bulan


Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Terengganu (TESDEC) - Kursus Jangka Pendek

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Pelukis Pelan Senibina Bangunan

4 Bulan

Pemasangan Pendawaian Bangunan

3 Bulan

Kimpalan 6 GC

2 Bulan


Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Industri Kedah (KISMEC)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Juruteknik Elektrikal (Tahap 1 & 2)

12 Bulan

Juruteknik Teknologi Plastik

12 Bulan

Elektronik Industri (Mekatronik)

12 Bulan

Chargeman AO

12 Bulan


Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Johor (PUSPATRI)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Teknologi Kimpalan

12 Bulan

Elektronik Industri

12 Bulan

Juruteknik Teknologi Plastik (Tahap 1 & 2)

12 Bulan

Juruteknik Elektrikal (Tahap 1 & 2) 12 Bulan
Chargeman AO 9 Bulan
Juruteknik Pemesin Am & CNC 18 Bulan
Pembangunan Aplikasi-Pengaturcaraan (Programmer) 12 Bulan
 

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Pahang (PSDC)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Petrokimia

12 Bulan

Elektronik Industri

12 Bulan

Juruteknik Senior Elektrik 8 Bulan
Juruteknik Elektrikal 9 Bulan

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Sembilan (NSSDC)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Elektronik Industri

12 Bulan

Juruteknik Teknologi Plastik

12 Bulan

 

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Pulau Pinang (PSDC)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Basic Machining Course

12 Bulan

 

Pusat Pembangunan Keusahawanan Dan Kemahiran Negeri Selangor (SHRDC)

Kursus Yang Ditawarkan

Tempoh

Juruteknik Pemesin Am & CNC

18 Bulan

Elektronik Industri (Mekatronik)

12 Bulan

Juruteknik Teknologi Plastik 12 Bulan
 

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kepada peserta kursus adalah:

                   - Elaun bulanan

                   - Makan Minum, Pengangkutan disedikaan

                   - Yuran pengajian percuma

 

Syarat-syarat kemasukan:

                    - Lulus PMR dan ke atas

                    - Umur 17 tahun hingga 25 tahun

                    - Boleh menulis dan membaca dengan baik